Volmacht

Volmacht

Een volmacht is een document waaruit blijkt dat iemand gemachtigd is om namens iemand anders op te treden. De volmacht wordt voornamelijk gebruikt bij juridische aangelegenheden wanneer een persoon zelf niet aaawezig kan zijn.
De volmacht dient in een notariskantoor in Turkije te worden ondertekend door beide partijen - de gemachtigde-en de opdrachtgever.
Bij het kopen van een onroerend goed in Turkije, kan een volmacht gebruikt worden in het geval u niet in Turkije woont of niet in staat om bij elke procedure aanwezig te zijn. Summer Home Real Estate adviseert haar klanten om de volmacht aan een vertrouwenspersoon of aan onze makelaar te verstrekken wanneer de klant niet zelf kan komen om het koopproces af te ronden.

Voordelen van een volmacht

Indien de klant een volmacht verstrekt aan Summer Home Real Estate, handelen wij al het papierwerk af voor het verkrijgen van het eigendomsbewijs (Tapu) bij het Tapukantoor zodat de klant niet onnodig veel tijd en geld kwijt is aan reizen naar Turkije. De volmacht is nodig bij alle officiële kantoren en als u geen betrouwbaar persoon hebt in Turkije, helpen wij van Summer Home Real Estate u graag.

Belangrijke feiten bij het verstrekken van een volmacht

Dit document moet alleen worden gegeven voor belangrijke zaken bij het kopen van een woning in Turkije zoals inschrijving bij het Kadaster en om water en elektriciteit over te schrijven.

Naam - Achternaam *

Deze velden zijn verplicht

E-mail

Deze velden zijn verplicht

Telefoon*

Deze velden zijn verplicht

Skype