پنیز سنتی در کاوار

منطقه کاوار که 15 کیلومتر درازا دارد، که 6 روستا در آن از تاتوان تا وان جای گرفته است. بعد از تاتوان، در ادامه جاده، درست به این منطقه ی سبز می رسد که دارای سه روستا و 5 دهکده است.

پنیز سنتی در کاوار

منطقه کاوار که 15 کیلومتر درازا دارد، که 6 روستا در آن از تاتوان تا وان جای گرفته است. بعد از تاتوان، در ادامه جاده، درست به این منطقه ی سبز می رسد که دارای سه روستا و 5 دهکده است.

روستا های کنار این منطقه به علت درگیری در دهه 1990 تخلیه شده و اکثر مردم به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند. زمانی روستاییات تصمیم گرفتند به روستاهای خود در اوایل دهه 2000 بازگردند، آنها پروژه های برای کشاورزی، پرورش زنبود و تولید محصولات برای احیای زندگی روستایی ایجاد کردند. تعاونی ها به لطف پشتیبانی موسسه حوسنو اوزین و آژانس توسعه آناتولی شرقی در سال 2008 باز شدند. محصولات تعاونی را در ورودی روستای کولباسی میتوان تهیه کرد.

چگونه پنیر گیاه دار بسازیم ؟
نزدیک منطقه، جایی که قبلا شیر را از حیوانات کوچک همچون گوسفند تهیه می کردند، اما در حال حاضر از گاو استفاده میکنند. مرکز جمع آوری شیر در سال 2010 تاسیس شد و در سال 2011 به بهره برداری رسید. در شهر تولید پنیر یا به صورت ساده یا به اضافه کردن گیاه به آن تولید میشود. سپس با دو روش کامل می شود، یا فشار یا با ترشی انداختن.

در ماه می (اردیبهشت) شیر که از گوسفندان تهیه شده را با مخمر تخمیر میکنند سپس مواد را در دیگ ریخته و پس از پیچیدن با پارچه میگذارند برای یک ساعت استراحت کند. پس از یک ساعت شیر خود می بندد، آب زرد رنگ روی آن پدیدار میشود. اگر نیاز باشد که به آن گیاه اضافه شود باید قبل از بسته شدن این کار انجام شود. از گیاهان زیادی میشود استفاده کرد اما در هر پنیر فقط یک نوع گیاه میزنند. سپس مواد را خورد کرده و با گیاه هم میزنند روی پارچه نازک میریزند و پارچه را محکم می بندند، سپس روی آن سنگ بزرگ میگذارند و برای 12 ساعت به حالت خود رها میکنند تا آب آن خالی شود. پس از آن پنیر آماده خوردن است.

برای کسانی که دوست دارند مدل ترشی آن را انتخاب کنند، تنها کافیست آنرا برای یک روز در ظرف آب نمک قرار دهید سپس میتوانید محلول چقندر قند نیز به آن اضافه کنید، که این راه سنتی آن است و باعث ایجاد مزه قوی در آن می شود.

ما تصمیم گیری را به شما واگذار میکنیم و آرزو میکنیم در روستا زمان خوشی داشته باشید.