طلسم چشم

شما آن‌ها را همه‌ جا در ترکیه می‌بینید، روی دیوار، در ماشین، وصل شده به لباس نوزاد، در زیورآلات و در جیب مردم. دلیل آن هم به خاطر باور مردم ترک این طلسم (منجوق نظر) چشم شیطان را دور می‌کند.

طلسم نظر

شما آن‌ها را همه‌ جا در ترکیه می‌بینید، روی دیوار، در ماشین، وصل شده به لباس نوزاد، در زیورآلات و در جیب مردم. دلیل آن هم به خاطر باور مردم ترک این طلسم (منجوق نظر) چشم شیطان را دور می‌کند.

تاریخ طلسم نظر

این طلسم به زمان مصر باستان بازمی‌گردد. گرچه آن‌ها شبیه به نمونه های امروزی خود نیستند. مردم مصر عادت به نقاشی و حکاکی چشم اوزیریس و هوروس بر روی دیوارها برای محافظت خود از شیطان داشتند. این می‌تواند دلیلی باشد که چرا ما هنوز از طلسمی شبیه به چشم استفاده می‌کنیم.

واقعیت دیگری که ترک ها به چشم و نظر اعتقاد دارند و این دلیلی است که باید در برابر چشم و نظر مراقبت کرد و آن نیز استفاده از طلسم نظر است. این اعتقاد به زمانی برمی‌گردد که شمنیسم یک دین در مرزهای ترکیه بوده.

طلسم چشم دورنگ مختلف آبی و زرد است اما رنگ آبی را بیشتر مورداستفاده قرار می‌دهند. برای تأثیرگذاری بیشتر این طلسم باید حتماً دست ساز بوده و منحصر به فرد باشد. آنهایی که در کارخانه ساخته می‌شوند قدرتی ندارند و فقط برای تزئین استفاده می‌شوند.

خب، چه درست یا غلط این چشمان آبی همواره سوغاتی خوبی هستند. گفته می‌شود که این طلسم بهتر تأثیر خواهد گذاشت اگر به عنوان هدیه دریافت شود.