خدمات

خدمات

املاک سامر هوم در تمام طول فرآیند خرید ملک در ترکیه به شما کمک خواهد کرد و این پشتیبانی بعد از خرید شما نیز ادامه خواهد داشت فروش ملک به شما پایان کار نیست بلکه شروع یک رابطه عمری است

تحویل املاک در ترکیه

اگر شما ملک در حال ساختی را پیش خرید میکنید املاک سامر هوم اطمینان حاصل خواهد کرد تمام کارها به یک استاندارد راضی کننده برسد ما به صورت مداوم ساخت ملک شما را تحت نظر داریم و خبرهای مربوط به پیشرفت کار را به شما میرسانیم در مرحله ی اتمام ساخت یک نماینده از طرف شرکت ما شما را همراهی خواهد کرد و به شما در بررسی ملک خود در آلانیا کمک میکند تا مطمئن شوید تمام جزئیات طبق برنامه پیش رفته است

بیمه منزل در ترکیه

شرکت ما یک شرکت بیمه جهت بیمه کردن ملکتان در ترکیه به شما توصیه خواهد کرد ما ترتیب ملاقات شما با مامور بیمه را میدهیم تا از او پیشنهادی مناسب با شرایط خود دریافت کنید هزینه های بیمه سالیانه پرداخت میشوند و قبل از نیاز به تمدید به شما اطلاع رسانی خواهد شد اگر تمایل به ادامه ی بیمه ی خود دارید میتوانید به سادگی انتقال وجه مستقیمی از حساب بانکی خود به شرکت بیمه انجام دهید

2015-09-14