Turkiskta Fastighetssektorns Förtroendeindex och Prisförväntningar för 1: a kvartalet 2016

Förtroendeindex för den turkiska fastighetssektorn under det 1: a kvartalet 2016 uppmättes till 113,2, vilket är en ökning med 11,28% jämfört med föregående period.

Turkiskta Fastighetssektorns Förtroendeindex och Prisförväntningar för 1: a kvartalet 2016

Förtroendeindex för den turkiska fastighetssektorn under 1: a kvartalet 2016 uppmättes till 113,2 (delvis optimistisk). Detta är en ökning med 11,28% jämfört med föregående period.

Prisförväntan för den turkiska fastighetssektorn under det 1: a kvartalet 2016 uppmättes till 137,8. Detta är en ökning med 6,85% jämfört med föregående period. Därför förväntas prisökningar inom fastighetssektorn under de kommande tre månaderna, jämfört med föregående tremånadersperiod.

Förtroendet inom sektorn är delvis optimistisk REIDINs turkiska fastighetssektors förtroendeindex, syftar till att mäta förtroendet hos de yrkesverksamma som spelar en roll inom fastighetssektorn - en av lokalsektorerna i landets ekonomi - utarbetad med stöd av Türkiye İş Bank, har uppmätts till 113,2 (Delvis Optimistisk) under det 1: a kvartalet 2016 och är en ökning med 11,28% jämfört med föregående kvartal. Detta visar att förtroendet inom sektorn under den kommande tre månadersperioden är delvis optimistisk.

Förväntan om ökande priser fortsätter
REIDIN turkiska fastighetssektorns förtroende Index som är upprättat med stöd av Türkiye Iş Bank, har uppmätts till 137,8 under 1: a kvartalet 2016 och är en ökning med 6,85% jämfört med föregående kvartal. Följaktligen fortsätter förväntan på ökade fastighetspriser under den kommande tremånadersperioden.

Namn

Dessa fält är obligatoriska

Email

Dessa fält är obligatoriska

Telefon

Dessa fält är obligatoriska

Skype