Att få turkiskt medborgarskap har blivit lättare för investerare

Att få turkiskt medborgarskap har blivit lättare för investerare

Att få turkiskt medborgarskap har blivit lättare för investerareInom ramen för "Föreskrifter om ändring av föreskrifter rörande tillämpningen av turkiskt medborgarskap lag" som publiceras i den officiella tidningen den 19.09.2018, så har det lägsta priset för fastigheter som utlänningar måste betala för att få ett medborgarskap reducerats till 250 tusen dollar från 1 miljon dollar. Inrikesministeriet uppgav att för de utlänningar som vill få ett medborgarskap så kommer nya specialiserade kontor snart att öppnas och alla nödvändiga processer kommer att slutföras tidigt.

Med den offentliggjorda förordningen som undertecknats av president Recep Tayyip Erdoğan har den tjugonde klausulen i de bestämmelser som reglerar tillämpningen av turkisk medborgarrätt, som innehåller regler om utlänningar som har exceptionellt turkiskt medborgarskap förändrats.

Dokument som krävs för ansökan

Giltigt pass
- 4 foton i pass-storlek
- Personbevis
- Uppehållstillstånd
- Medicinska intyg som visar att du har god fysisk och psykisk hälsa
- Certifiering av turkiska språkkunskaper

 • Lyxlägenheter nära stranden i Kestel / Alanya

  Lyxlägenheter nära stranden i Kestel / Alanya - € 75.000


  LägeAlanya
  Rum1+1,2+1 dp
  Storlekar63²,110²

 • - Om tillämpligt, dokument som visar dina relationer med din make / maka och barn (äktenskapslicens, födelsebevis för barn)
  - Bekräftelse av regelbunden inkomst (exempelvis arbetstillstånd, pension, hyresintäkter)
  - Dokument som visar hur länge du har bott i Turkiet, samt alla in och utresor till Turkiet
  - Om tillämpligt, turkisk ID-kopia och adress släktingar i Turkiet

  Hur man ansöker

  Efter de nya bestämmelserna minskade kapitaltillgångarna för att få turkiskt medborgarskap från 1 miljon dollar till 500 tusen dollar. Även minimipriset för fastigheter som utlänningar äger i Turkiet och som vill få medborgarskap har minskat från 1 miljon dollar till 250 tusen dollar.

  Ett annat villkor för att få ett medborgarskap var att tillhandahålla anställning för minst 100 personer, detta har också minskats till 50 personer. Dessutom har mängden pengar som utlänningar skulle ha insätta i turkiska banker minskat från 3 miljoner till 500 tusen dollar.

  Bortsett från dessa snabba finansiella sätt som tillhandahålls av den turkiska regeringen finns det också andra typer av medborgarskap.

  Fastighets- och uppehållstillståndsinnehavare: En person som äger en fastighet i Turkiet och har bott i Turkiet i en oavbruten period på fem år kan också ansöka om att få medborgarskap, men under den 5-årsperioden måste de ha bott i Turkiet i minst 185 dagar varje år. Minimalt fastighetsvärde gäller inte för denna typ av medborgarskap.

  Födelse: Det enklaste sättet är att vara född i en familj med en turkisk mor och far eftersom medborgare född med en eller båda turkiska föräldrarna har rätt att få medborgarskap på en gång. Dessutom, om föräldrarna lyckas med att få medborgarskap kan även deras barn kan dra nytta av det. Om man förlorar medborgarskapet kan det ansökas om igen.

  Äktenskap: Ett annat sätt som verkar vara det mest kända och enklaste är äktenskapet. Äktenskap med en turkisk medborgare ger inte direkt medborgarskap. Utlänningar som har varit gifta i minst tre år med den turkiska medborgaren och vars äktenskap fortsätter kan ansöka om turkiskt medborgarskap.

  Turkosystemet: Turkosystemet introducerades 2017 och gör det möjligt för begåvade och utbildade personer inom konst, ekonomi, teknik, sport och även investerare / chefer att ansöka om en särskild typ av medborgarskap, som nästan ger dem fullständiga rättigheter.

  Ansökningsprocessen

  Om du för närvarande är bosatt i Turkiet kan du ansöka lokalt och om du bor utomlands kan du göra det via ett konsulat. Beroende på dina omständigheter kommer typen av ansökan och även de dokument som behövs att variera.

  Som vi sa, så varierar det men i allmänhet ska den innehålla pass, uppehållstillstånd, vigselbevis, fotografier, personbevis etc. Det finns också en annan förutsättning för enskilda sökande som deltar i en intervju som kommer att göras på turkiska.

  Den tid som hela ansökningsprocessen kommer att ta beror på dina omständigheter och de handlingar som krävs men inrikesdepartementet kommer att ge information om det och andra uppdateringar. Om din ansökan avslås, har du i enligt medborgarlagstiftningen rätt att ansöka igen för att få ett medborgarskap.

  Förnamn och efternamn *

  Dessa fält är obligatoriska

  E-posta oss

  Dessa fält är obligatoriska

  Telefon *

  Dessa fält är obligatoriska

  Skype