Alanyas Kvinno Församling

Alanyas Kommunfullmäktiges Kvinno Församling, hölls den 10 e Juni med deltagande av aktiva medlemmar från Lokala Dagordningens 21a hus.

Alanyas Kvinno Församling

Alanyas Kommunfullmäktiges Kvinno Församling hölls den 10 e Juni med deltagande av aktiva medlemmar från Lokala Dagordningens 21a hus.

Vid generalförsamlings möte, Nurhan Özcan, Ordförande för Alanya kommunfullmäktige, presenterades inledningstalet. Statsrådets Kvinno Församlings President Umran Aykut läste årsrapporten och sedan påbörjade valet. Som ett resultat av öppen omröstning, hölls ett val med de fullständiga medlemmarna i verkställande kommittén för Alanya statsrådets Kvinno Församling och Ümran Aykut valdes enhälligt till att bli ordförande till Kvinno Församlingen.