Alanya kommun har organiserat ett event för att öka medvetenheten om gatudjuren

Under programmet som utarbetades till World Animal Protection Day den 4 oktober, distribuerades mat- och vattenbehållare till deltagarna med affischer som utarbetats av Alanya kommun och Alanya naturskydd och instutitionen för nationalparker för utfodring av gatudjuren i trakten.

Alanya kommun har organiserat ett event för att öka medvetenheten om gatudjuren

Den fjärde oktober på World Animal Protection Day ordnade Alanya kommun ett evenemang som organiserats av avdelningen för naturvård och nationalparker. Det distribuerades banners och vatten- och matbehållare till deltagarna för att ta hand om stadens gatudjur.

Alanya kommun som med sina sociala projekt och medvetenheten om gatudjuren, uppmärksammade händelsen med eventet som organiserades den 4 oktober på World Animal Protection Day. Med deltagande från naturvård och nationalparker i Alanya och representation av veterinärkammaren i Alanya lanserades de aktiviteter som organiserades av veterinärdirektoratet för att öka medvetenheten om skydd av djur och gatudjur.

MAT OCH VATTENBEHÅLLARE DELADES UT TILL DJUREN

Under programmet som utarbetades till World Animal Protection Day den 4 oktober, distribuerades mat- och vattenbehållare till deltagarna med affischer som utarbetats av Alanya kommun och Alanya naturskydd och instutitionen för nationalparker för utfodring av gatudjuren i trakten.

Alanya Kommun har också publicerat "1 Behållare med Vatten" - affischer på anslagstavlor över hela staden för att öka allmänhetens medvetenhet.

Namn

Dessa fält är obligatoriska

Email

Dessa fält är obligatoriska

Telefon

Dessa fält är obligatoriska

Skype