Zhromaždenie žien v Alanyi

Zhromaždenie žien mestskej rady v Alanyi. 10. júna sa konalo valné zhromaždenie za účasti aktívnych členov v 21. sále miestnej rady.

Zhromaždenie žien v Alanyi

Zhromaždenie žien mestskej rady v Alanyi. 10. júna sa konalo valné zhromaždenie za účasti aktívnych členov v 21. sále miestnej rady.

Na valnom zhromaždení Nurhan Özcan, predsedkyňa mestskej rady Alanye, urobila úvodný prejav. Prezidentka ženského zastupiteľstva mestskej rady Alanye Umran Aykut si prečítala výročnú správu a potom sa začali voľby. V dôsledku otvoreného hlasovania sa konali voľby za účasti riadnych členov výkonného výboru Zhromaždenia žien v mestskom zastupiteľstve mesta Alanya a Ümran Aykut bola jednomyseľne zvolená za predsedkyňu ženského zhromaždenia.