Warunki użytkowania

Warunki użytkowania
facebook google plus twitter

Znajdziesz domek letniskowy nieruchomości w warunkach korzystania www.summerhometurkey.com.

Żadne informacje osobiste o użytkownikach przechowywane lub zebrane www.summerhometurkey.com. Ponadto, strona nie wysyła nieodebrane informacji (spam) wszystkich odwiedzających lub osobom trzecim.

Ponadto pliki cookie nie są wysyłane do zbierania danych z przeglądarki.

Statystyczne dane, które są używane do dalszego ulepszania strony internetowej na systemach operacyjnych i przeglądarkach jest rejestrowany letni Dom, Nieruchomości. W dzienniku informacji nie ma i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Informacje uzyskane za pośrednictwem poczty e-mail za pośrednictwem strony internetowej, będą ściśle poufne i nie będą przekazywane lub sprzedawane osobom trzecim.

Prywatność użytkowników internetu znajduje się pod ochroną obowiązek letni Dom, Nieruchomości.

Copywriting

Letni dom nieruchomości i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone utrzymać kontroli, własności i/lub licencji, i chronić https://www.summerhometurkey.com/ i wszystkie usługi i treści na stronie za pomocą praw autorskich i znaków towarowych.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek fragmenty Stronę letni dom nieruchomości dla wszelkich celów. Nie wolno reprodukować, kopiować, publikować, publikować, przesyłać, przekazywać lub rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów lub informacji z serwisu. Informacje mogą być tylko pobrać i wydrukować wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Spis treści mogą być udostępniane innym za pomocą linków i social bookmarking.

Nasz znak towarowy jest zarejestrowany

Letni dom nieruchomości jest zastrzeżonym znakiem towarowym a nazwą, logo i znaków towarowych serwisu chronione są prawem autorskim Republiki Tureckiej.