Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo
facebook google plus twitter

Pełnomocnictwo to pisemny dokument, który zezwala na dokonanie czynności w imieniu obcych. Siła