GMINA ALANYA ZORGANIZOWAŁA IMPREZĘ DLA ULICZNYCH ZWIERZĄT

GMINA ALANYA ZORGANIZOWAŁA IMPREZĘ DLA ULICZNYCH ZWIERZĄT

Gmina Alanyi, 4 października, Światowy Dzień ochrony zwierząt, w ramach imprezy, zorganizowanej na rzecz ochrony przyrody Alanya i Departament parków narodowych, banerów ulicznych zwierząt, wody i żywności pojemników do ich zasilania zostały rozdane uczestnikom.

Gmina Alanya, z jej projekty społeczne i świadomość ulicznych zwierząt i podnoszenia świadomości, zwrócił uwagę, na spotkaniu zorganizowanym przez 4 października Światowy Dzień ochrony zwierząt. Z udziałem ochrony przyrody Alanya i parków narodowych i weterynarz przedstawicielstwo izby Alanya, na imprezach organizowanych przez Dyrekcję weterynaryjnego sprawy został stworzony w celu zwiększenia świadomości na temat ochrony zwierząt kocham i ulicznych zwierząt.

JEDZENIA I WODY, POJEMNIKI ROZMIESZCZONE DLA ZWIERZĄT

W ramach programu przygotowane dla 4- go października Światowy Dzień ochrony zwierząt, żywności i wody, pojemniki zostały rozdane uczestnikom plakaty, przygotowane gmina Alanya i Antalya ochrony przyrody i parków narodowych Departamentu do karmienia bezdomnych zwierząt w okolicy.

Gmina Alanya napisał również "1 Pojemnik wody", plakaty na billboardach w całym mieście, aby zwiększyć świadomość obywateli.