ALANYA KOMMUNE IVERKSATT EN KAMPANJE FOR Å ØKE BORGERNES BEVISSTHET FOR GATEDYRENE

ALANYA KOMMUNE IVERKSATT EN KAMPANJE FOR Å ØKE BORGERNES BEVISSTHET FOR GATEDYRENE

Den fjerde oktober, på Verdens Dyredag, arrangerte Alanya kommune, i regi av avdelingen for naturvern og nasjonalparker, distribusjon av vann- og matbeholdere for å ta vare på byens gatedyr.

Kommunens bevisstgjøring av å ivareta disse gatedyrenes velvære, tiltrakk seg stor oppmerksomhet. Tiltaket har blitt igangsatt for å få oss til å være mer bevisst på å verne om dyrene og vise kjærlighet til dyr, også gatedyrene.

MAT- OG VANNBEHOLDERE DISTRIBUERT FOR GATEDYRENE I ALANYA

Alanya kommune har også laget plakater som er plassert rundt i byen, markert "Vannbeholder" for å øke byens borgeres bevissthet.

Navn etternavn *

Please enter your name.

E-post til oss

Please enter your mail.

Telefon *

Please enter your phone.

Skype