کار با ما

به دنبال یک شغل در خارج از کشور هستید و مشتاق کار به عنوان یک کارگزار در آلانیا / ترکیه هستید؟

این که آیا شما تازه واجد شرایط هستید و یا چندین سال تجربه داشته اید، ما می توانیم فرصتی را برای کسب تجربه و کار با یک تیم از متخصصان با تجربه در بازار خارجی به شما ارائه دهیم.

ما در حال گسترش و در حال حاضر استخدام کارگزاران که مشتاق و کنجکاو در مورد کار با ما در ترکیه هستند ، میباشیم. بازار مسکن در ترکیه شدید است و ما خانه های بیشتری را از اینجا خریداری می کنیم. ما تجربه گسترده ای را در زمینه کار و فروش خانه ها به اسکاندیناوی ها و همچنین به مردم در مرکز اروپا و روسیه داریم.

به دنبال یک چالش، میخواهید تجربه و حتی تجربه بازار خارجی را تجربه کنید؟

با ایمیل با یک درخواست با یک عکس تماس بگیرید. ما تمام برنامه ها را به عنوان محرمانه در نظر می گیریم.

ایمیل خود را به آدرس: info@summerhometurkey.com ارسال کنید