رمضان چیست؟

برای مسلمانان رمضان ماه نهم از تقویم قمری است. کسانی که سالم و آماده روزه گرفتن هستند نباید از سحر تا افطار چیزی بنوشند یا بخورند. همچنین داشتن اخلاق خوش و فروبردن خشم نیز شامل این روزه میشود. کارهای دیگری همچون نماز خواندن، دعا کردن، خواندن قرآن و پرداخت فطریه نیز در این ماه مبارک انجام میشود.

رمضان چیست؟

برای مسلمانان رمضان ماه نهم از تقویم قمری است. کسانی که سالم و آماده روزه گرفتن هستند نباید از سحر تا افطار چیزی بنوشند یا بخورند. همچنین داشتن اخلاق خوش و فروبردن خشم نیز شامل این روزه میشود. کارهای دیگری همچون نماز خواندن، دعا کردن، خواندن قرآن و پرداخت فطریه نیز در این ماه مبارک انجام میشود.

مسلمانان همچنین باور دارند که قرآن در این ماه آورده شده است.

در طول ماه مبارک، مسلمانان سحر از خواب برخواسته و سحری میخورند و تا افطار دیگر چیزی نمیخورند.

چرا مسلمانان روزه میگیرند؟

ایده اصلی روزه گرفتن نزدیکی با پروردگار، یاد خدا، کسب رضایت محبوب و فداکاریست. در این ماه کسانی که روزه هستند از خوردن و آشامیدن پرهیز کرده و به دعا و نیایش پرداخته، بر روی اعمال و رفتار خود متمرکز میشوند، نیاز و حاجات خود را از خالق میخواهند.

روزه یکی از الزامات اسلام است، یک جانبخشی به روح و جسم. مسلمانان انتظار دارند که بر روی خود کنترول یافته و احساس نزدیکی به خدا کنند.

همچنین این ماه حق شناسی است، با جلوگیری از نوشیدن و خوردن در طول روز، ایمان به کسانی که اعتقاد کمتری داشته اند یادآوری میشود. هر شب در طول رمضان دولت برای نیازمندان افطاری رایگان مهیا میکند.

برای آماده شدن روزه گرفتن، مسلمانان سحری خورده که معمولا با نوشیدن آب و چای، احتمال کمبود آب را کاهش می دهند. در بسیاری از شهرهای مسلمان در دنیا، داوطلبانی با راه رفتن در شهر و طبل زدن مومنین را برای خوردن سحری بیدار میکنند.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype