تماشای ورزش کاران در خیابان های آلانیا

آلانیا 29 امین مسابقات چندگانه و چندگانه معلولین را سازمان‌دهی می‌کند. این مسابقه پنجم و ششم اکتبر (13 و 14 مهر 98) برگزار می‌شود. از ساحل در توسمور تا مرکز و بندرگاه.  در این مسابقه 1000 شرکت کننده از 50 کشور مختلف حضور دارند.

تماشای ورزش کاران در خیابان های آلانیا

آلانیا 29 امین مسابقات چندگانه و چندگانه معلولین را سازمان‌دهی می‌کند. این مسابقه پنجم و ششم اکتبر (13 و 14 مهر 98) برگزار می‌شود. از ساحل در توسمور تا مرکز و بندرگاه. در این مسابقه 1000 شرکت کننده از 50 کشور مختلف حضور دارند و هدف همه آن‌ها یکی است. بدون شک آخر هفته برای ورزشکاران و تماشاگران شگفت ‌انگیز خواهد بود. سه جام برای مختلف وجود دارد.

برای کسانی که نمی‌دانند مسابقات چندگانه و چندگانه معلولین چیست، یک وزرش فشرده که شامل شنا در دریا، دوچرخه سواری و دو میان شهر است. چندگانه معلولان به علت معلولیت هایی که دارند خاص تر بوده اما همچون چندگانه از شنا دوچرخه سواری و دو تشکیل شده است. آن‌ها در 5 دسته بندی بنا به معلولیت تقسیم میشوند.

در این دو روز خیابان ساحلی بسته خواهد شد و درصورتی ‌که نیاز به رفت و آمد به مرکز و ساحل باشد. باید پیاده بروید یا از مسیرهای دیگر استفاده کنید. درصورتی‌ که در ترکیه و آنتالیا اقامت دارید حتماً به دیدن این مسابقه بروید و از ورزشکاران و معلولین حمایت کنید و مطمئناً آن‌ها از این کار شما خوشحال خواهند شد.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype