ستاره های ترکیه در آلانیا

امسال شهرداری آلانیا 19همین سالگرد جشنواره هنر و گردشگری آلانیا را با غرور برپا کرد. این جشنواره که همه ساله در 15 جون (25 خرداد) که با نمایش مهاجرت عشایر و رژه آغار می شود، تحت حمایت چند رسانه ای ترکیه برگزار خواهد شد.

ستاره های ترکیه در آلانیا

نام های معروفی همچون بولت ارسوی، آژدا پکان، یالین و پاسکال نوما به جشنواره هنر و گردشگری آلانیا می آیند.

امسال شهرداری آلانیا 19همین سالگرد جشنواره هنر و گردشگری آلانیا را با غرور برپا کرد. این جشنواره که همه ساله در 15 جون (25 خرداد) که با نمایش مهاجرت عشایر و رژه آغار می شود، تحت حمایت چند رسانه ای ترکیه برگزار خواهد شد. سما ارییت امک از رادیو دی میزبان جشنواره خواهد بود.

یک شب به یاد ماندنی

جشنواره در 15 جون (25 خرداد) که با نمایش مهاجرت عشایر و رژه آغار می شود. سپس نمایش مد عثمانی توسط موسسه تخصصی آنتالیا برگزار خواهد شد. در عصر، کنسرت با دی جی بوراک یتر و پس از آن صحنه در اختیار بولت ارسوی قرار خواهد گرفت. در روز دوم جشنواره، بازیکن سابق فوتبال پاسکال نوما به عنوان دی جی به صحنه خواهد آمد. در روز پایانی کنسرت با دی جی هالوک ساریتاش آغاز و با خاننده مشهور ترک آژدا پکان پایان خواهد یافت.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype