توت فرنگی های الماس سرخ ترکیه

الماس سرخ، بهترین توت فرنگی های ترکیه به این نام شناخته می‌شوند و در بورسا پرورش داده می‌شوند.  مقادیر زیادی از باغات جمع آوری شده و در کارخانه‌ ها بسته بندی شده و تا به روسیه و سایر کشورها صادر شود.

توت فرنگی های الماس سرخ ترکیه

الماس سرخ، بهترین توت فرنگی های ترکیه به این نام شناخته می‌شوند و در بورسا پرورش داده می‌شوند. مقادیر زیادی از باغات جمع آوری شده و در کارخانه‌ ها بسته بندی شده و تا به روسیه و سایر کشورها صادر شود. پیش از فروش این الماس های سرخ در روسیه، مقداری به گرجستان ارسال شد تا در آنجا مورد آزمودن و تائید قرار بگیرد. پس از تائید گرجستان از استاندارد بالای این کالا، در کشورهای دیگر هم به فروش رسیدند. کمی پس از انجام مقدمات، اولین ارسال این میوه به روسیه انجام شد و در آنجا به فروش رسید.

سزی چلیک رئیس اتحادیه مرکز کشاورزی اعلام کرد که این توت فرنگی ها امیدوارکننده هستند.

ایشان افزود در حال حاضر در حال کشت توت فرنگی های الماس سرخ هستیم، که درخواست بالایی در بازار ترکیه دارد و به تدریج وارد بازار خارجی هم خواهیم شد. فقط در این سال 6 کامیون به مسکو فرستاده شده اند. ما به سایر کشورها نیز حصولی ارائه می‌دهیم که ثابت شده دارای کیفیت بالایی است. یک گونه از الماس سرخ می‌توانید به مدت بالای در انبار نگهداری شود، که کار حمل و نقل را راحت تر می‌کند. اکنون با گسترش بازار فروش، ما به دنبال افزایش محسوس تولید این گونه سالم و زیبا هستیم.