ترکیه بیشترین عمل پیوند عضو را در بین کشورهای اروپایی دارد

یک پروفسور از منطقه مدیترانه ای آنتالیا بیان کرد که ترکیه بیشترن میزان عمل پیوند عضو را در در مقایسه با اروپا دارد. آلپر دمیزباش رئیس دپارتمان انتقال عضو در یک بیمارستان خصوصی در آنتالیا افزود این کشور مهمترین کشور برای عمل پیوند عضو است

ترکیه بیشترین عمل پیوند عضو را در بین کشورهای اروپایی دارد

یک پروفسور از منطقه مدیترانه ای آنتالیا بیان کرد که ترکیه بیشترین میزان عمل پیوند عضو را در مقایسه با اروپا دارد.

آلپر دمیزباش رئیس دپارتمان انتقال عضو در یک بیمارستان خصوصی در آنتالیا افزود این کشور مهمترین کشور برای عمل پیوند عضو است و این بیمارستان در 11 سال گذشته 500 پیوند کبد، 5.028 پیوند کلیه و 30 پیوند لوزالمعده را انجام داده است و این ارقام توسط کشورهای اروپایی قابل دستیابی نیست. ایشان افزود جان بسیاری با این عمل های موفقیت آمیز حفظ شده است.

این کشور نه تنها عمل های موفقیت آمیز انجام میدهد بلکه مقالات علمی نیز در این رشته انتشار می یابد.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype