ترکیه میزبان 25 میلیون گردشگر در 7 ماه

ترکیه میزبان حدود 25 میلیون بازدید کننده در 7 ماه بوده بر اساس وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور پذیرای 24.69 میلیون بازدید در هفت ماهه اول سال بوده است.

ترکیه میزبان 25 میلیون گردشگر در 7 ماه

ترکیه میزبان حدود 25 میلیون بازدید کننده در 7 ماه بوده

بر اساس وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور پذیرای 24.69 میلیون بازدید در هفت ماهه اول سال بوده است.

بنا با اطلاعات ارائه شده تعداد افرار بازدید کننده در این 7 ماه به نسبت سال گذشته 14.1 درصد افرایش داشته. شهر تاریخی استانبول همچنان در صدر جدول بازدید کنندگان با سهم 34.2 درصدی از تمام گردشگران تقریبا 8.4 میلیون نفر قرار دارد.

منطقه میدیترانه ای شهر آنتالیا با سهم 31.8 درصدی حدود 7.85 میلیون را از گردشگر خارجی دارد.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype