99 هزار و 747 گردشگر در 9 روز تعطیلات از پاموک کاله بازدید کردند

پاموک کاله که به اسم "بهشت سفید" نیز نامیده میشود، در طول 9 روز تعطیلات، روزهای شلوغی را تجربه کرد، با سنگ تراورتن منحصر به فرد خود، آب های درمانی حرارتی و با شهرهای باستانی اطراف، بازدیدکنندگان را از تمام چهار گوشه دنیا جذب کرده است.

99 هزار و 747 گردشگر در 9 روز تعطیلات از پاموک کاله بازدید کردند

پربازدید ترین مرکز گردشگری ترکیه پاموک کاله (قلعه صورتی) که 99 هزار و 747 نفر از آن فقط در 9 روز در تعطیلات بازدید کردند.

پاموک کاله که به اسم "بهشت سفید" نیز نامیده میشود، در طول 9 روز تعطیلات، روزهای شلوغی را تجربه کرد، با سنگ آهگی سفید منحصر به فرد خود، آب های درمانی حرارتی و با شهرهای باستانی اطراف، بازدیدکنندگان را از تمام چهار گوشه دنیا جذب کرده است. به نقل از رئیس هتل های توریستی دنیزلی و انجمن اپراتورها، قاضی مورات شن: ما هر روز بیش از 11 هزار میهمان در شهرمان داشتیم. در پایان سال، فکر میکنم به بیش از 3 میلیون گردشگر دست پیدا کنیم. ما آماده ایم و منتظر گردشرانیم.


*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype