بازدید گردشگران از خلیج کرال (پادشاه)

گردشگران داخلی و خارجی در شهر قاضی پاشا از شهر باستانی "آنتیوچیا آد کارگوم" دیده کرده و از تاریخ و دریا در خلیج کرال (پادشاه) با مناظر منحصر به فرد خود لذت می برند.

بازدید گردشگران از خلیج کرال (پادشاه)

گردشگران داخلی و خارجی در شهر قاضی پاشا از شهر باستانی "آنتیوچیا آد کارگوم" دیدن کرده و از تاریخ و دریا در خلیج کرال (پادشاه) با مناظر منحصر به فردی که دارد، لذت می برند.

شهر باستانی "آنتیوچیا آد کارگوم" و خلیج کرال (پادشاه) که در جنوب منطقه "نوهوت یری" قرار دارد، که در 21 کیلومتر از قاضی پاشا فاصله دارد، یکی از پربازدید ترین مناطق برای گردشگران داخلی و خارجی است. با کمک راهنمایان تور، گردشگران با تاریخ این منطقه آشنا و شگفت زده میشوند. تور با بازدید از قعله قرون وستایی، آگورا، خیابان کُلونیدد، حمام، دروازه مونومنتال، معبد، مقبرهه های نکروپولیس و شهر باستانی تریکونهوس که دوران روم و بیزانس بجا مانده است به پایان می رسد.

گردشگران در حین پایین آمند از ساحل خلیج کرال با دیدن منظره رنگارنگ دریا تحت تاثیر قرار میگیرند، پس از گردش طولانی با شنا در آب های خنک دریا خستگی در می کنند.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype