آینده در حال آمدن است!

پروژه بزرگ حمل ونقل در منطقه مدیترانه ترکیه از ابتدای سال 2019 شروع شده و انتظار میرود تا 2 الی 3 سال آینده به پایان برسد. پروژه خط آهن پرشتاب که آلانیا را به ماناوگات و آنتالیا متصل خواهد کرد.

آینده در حال آمدن است!

پروژه بزرگ حمل ونقل در منطقه مدیترانه ترکیه از ابتدای سال 2019 شروع شده و انتظار میرود تا 2 الی 3 سال آینده به پایان برسد. پروژه خط آهن پرشتاب که آلانیا را به ماناوگات و آنتالیا متصل خواهد کرد. اخبار دال بر این است که برنامه ریزی ها انجام شده، اما سایر فاکتورها در حال بررسی هستند.

این مسیر 154 کیلومتر راه آهن خواهد بود که ادامه خط آهن جدید است که آنتالیا را به آنکارا و استانبول و اسکی شهیر وصل میکند.

میانگین سرعت این قطارها 250 الی 300 کیلومتر در ساعت است و میتواند 4.5 میلیون مسافر و 10 میلیون تن بار را هرسال جابه جا کند. و فقط 20 دقیقه از آلانیا تا آنتالیا، و 3 ساعت تا آنکارا 4.5 ساعت تا استانبول طول خواهد کشید.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype