معلمی با ترک مدرسه شروع به زندگی در دامن طبیعت کرد

آموزگاری که در استانبول زندگی میکرد تصمیم به ترک ترافیک و استرس شهرنشینی کرده و به دامن طبیعت در منطقه جنوبی دریای سیاه به نام دوزجه پناه برده تا به آرزوی خودش که زندگی در طبیعت به عنوان انسانی آزاد بوده برسد.

معلمی با ترک مدرسه شروع به زندگی در دامن طبیعت کرد

آموزگاری که در استانبول زندگی میکرد تصمیم به ترک ترافیک و استرس شهرنشینی کرده و به دامن طبیعت در منطقه جنوبی دریای سیاه به نام دوزجه پناه برده تا به آرزوی خودش که زندگی در طبیعت به عنوان انسانی آزاد بوده برسد.

آقای دورکال که 30 سال سن دارد به نام سرآشپز کوهستان شناخته می شود، ایشان تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی اتومبیل انجام داده. از 6 سال پیش که به شهری دیگر منتقل شد شروع به انتشار عکس در فضای مجازی کرد. برای امرارمعاش تورهای روزانه و سفرهای کمپی را سازماندهی میکند.

او به همه پیشنهاد میکند تا هرز گاهی در طبیعت چادر بزنند، چراکه برای سلامت روان و جسم بسیار مفید است. فقط با گذراندن یک روز در طبیعت میتوانید خود را بهتر بشناسید. "باید به طبیعت احترام گذاشت و آن را پاکیزه نگه داشت" آخرین توصیه ایشان به کسانی که علاقه به کمپ در طبیعت دارند.