دریاچه نمک صورتی

این دریاچه زیبا قرار گرفته در بین شهرهای بزرگ آزاد (آنکارا - کنیا – آکسارای)، رنگ دریاچه نمک به دلایلی تغییر میکند.

دریاچه نمک صورتی

این دریاچه زیبا قرار گرفته در بین شهرهای بزرگ آزاد (آنکارا - کنیا – آکسارای)، رنگ دریاچه نمک به دلایلی تغییر میکند.

دریاچه نمک نزدیک مرکز ترکیه قرار گرفته است. این دریاچه بیشتر نمک کشور را تامین میکند، از این رو یکی از گنجینه های کشور به شمار میرود. بسیاری از پرندگان در حین مهاجرت برای گذراندن شب به این دریاچه می آیند. فلامینگو نژاد قالب در بین پرندگان مهاجر در این دریاچه است و به این دلیل نام بهشت فلامینگو به این دریاچه داده شده است.

گردشگران و مردم محلی در قسمت جنوبی دریاچه میتوانند وارد دریاچه شوند و در آن راه بروند چون آب خیلی کم عمق است. به سراغ سوال خودمان برگردیم. چرا رنگ دریاچه نمک صورتی است؟

جلبک درون آب گرم می شوند و نمک به دلیل گرما بیشتر می شود و دلیل تغیر رنگ دریاچه یک ماده معدنی به نام بتا کاروتن است. همچنین باکتری به نام هالو نیز وجود دارد که به دریاچه این رنگ را میدهد. زمانی که دما کاهش می یابد و پس از بارش باران دریاچه به رنگ اصلی خود بر میگردد.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype