انور ایر، شروع پرواز از فرودگاه آتاتورک به قاضی پاشا!!

شروع پرواز 25 آپریل است اما از الان میتوانید بلیط بخرید

انور ایر، شروع پرواز از فرودگاه آتاتورک به قاضی پاشا!!

اونور ایر، روز 25 آوریل پرواز خواهد کرد تا از فرودگاه آتاتورک استانبول به فرودگاه قاضی پاشا در آلانیا پرواز کند.

بلیط ها در حال حاضر در فروش هستند و بلیط تنها با هزینه 62 لیر هست. اونور ایر اولین هواپیمایی است که پروازهای هوایی را از فرودگاه آتاتورک تا قاضی پاشا انجام می دهد. همه پرواز های دیگر از صابیحا گکجن.

حرکت میکنند. یک خوشحالی بزرگ برای همه صاحب خانه ها در منطقه آلانیاست. پیدا کردن پروازها به این منطقه بسیار آسان است