مسابقه عکاسی "چشم آلانیا" برگزار می‌شود

تمامی شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق دوربین‌های خود آلانیا (آنتالیا) را از دیدگاه دوربین خود تعریف کنند و با انتخاب بهترین عکس از آن برای تبلیغات آلانیا استفاده می‌شود.

مسابقه عکاسی "چشم آلانیا" برگزار می‌شود

مسابقه عکاسی "چشم آلانیا" برگزار می‌شود.

هدف این مسابقه

تمامی شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق دوربین‌های خود آلانیا (آنتالیا) را از دیدگاه دوربین خود تعریف کنند و با انتخاب بهترین عکس از آن برای تبلیغات آلانیا استفاده می‌شود. هدف آشنایی هرچه بیشتر افراد محلی و توریست از تاریخ، فرهنگ و رسوم آلانیا است.

قوانین و مقررات

عکس‌های که در سایر مسابقات استفاده‌شده نمی‌تواند در این مسابقه مورداستفاده قرار گیرد.

هر شرکت‌کننده می‌توانید نهایتاً با 4 عکس سیاه‌وسفید یا رنگی شرکت کند.

شرکت‌کنندگان بین سنین 13 تا 18 سال در گروه سنی نوجوانان دستی بندی می‌شوند و باید اجازه والدین را همراه داشته باشند.

عکس‌ها باید در یک سال اخیر از آلانیا گرفته‌شده باشد.

هزینه ثبت‌نام رایگان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت مسابقات مراجعه کنید

ثبت‌نام تا تاریخ 30.11.2019 ادامه خواهد داشت.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype