قانون عدم استعمال دخانیات در خودرو

قانون جدید برای جلوگیری از آلودگی به‌واسطه جلوگیری از استعمال دخانیات توسط رانندگان در خودرو است. بنا به اظهارات نماینده در پایتخت، این ایده برای دو سال در دستور جلسه بوده است.

قانون عدم استعمال دخانیات در خودرو

در سال‌های اخیر شاهد سوختگی‌هایی در داخل خودروها بود که برخی از آن‌ها آتش‌گرفته بودند. دولت پس از مشاهده این موضوع تصمیم به وضع قانون عدم استعمال دخانیات در جلسه گرفتند.

قانون جدید برای جلوگیری از آلودگی به‌واسطه جلوگیری از استعمال دخانیات توسط رانندگان در خودرو است. بنا به اظهارات نماینده در پایتخت، این ایده برای دو سال در دستور جلسه بوده است، اما برای اجرای آن نیاز به زمان داشته‌اند.

زمانی که این قانون در تاریخ 25.9.2019 اجرایی شد، مطمئن بودیم که بسیاری از مردم از این‌که نمی‌توانند در خودروی خود سیگار بکشند خوششان نخواهد آمد. در ضمن این قانون شامل سرنشینان خودرو نیز می‌شود.

جریمه استعمال دخانیات در داخل خودرو برابر قانون 153 لیر ترکیه خواهد بود.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype