آتش بازی ممنوع

بنیاد هانتر در آلانیا / ترکیه نشستی برای بررسی خسارات به وجود آمده توسط آتش بازی، تشکیل دادند. آلانیا به خاطر آتش بازی های رنگارنگش در مناسبت ها شناخته شده است. تمام چیزی که نیاز است، خرید وسایل و استخدام کسی که آنها را روشن کند،

آتش بازی ممنوع

بنیاد هانتر در آلانیا / ترکیه نشستی برای بررسی خسارات به وجود آمده توسط آتش بازی، تشکیل دادند. آلانیا به خاطر آتش بازی های رنگارنگش در مناسبت ها شناخته شده است. تمام چیزی که نیاز است، خرید وسایل و استخدام کسی که آنها را روشن کند، چراکه هیچ مشکلی برای گرفتن اجازه از دولت نیست.

پس از نشست تصمیم گرفته شد که بیشتر آتش بازی ها را متوقف کنند، فقط آتش بازی کوچک برای تولد مجاز است. گرچه این کار زیبا به نظر می‌رسد، آتش بازی مشکلات بسیاری را برای زیست محیط ایجاد می‌کند. یکی از رؤسای هانتر و انجمن حقوق حیوانات به خبرنگاران گفت که 357 گونه پرنده از آلانیا مهاجرت کرده اند و همه آنها ترسیده و مورد تهدید قرارگرفته اند. ما در تلاشیم که استاندارد زندگی را برای انسان و حیوانات بالا ببریم. از اکنون قانون تغییر کرده و ما انتظار داریم که همه از آن تبعیت کنند.

در پایان فرمانداران اضافه کردند که این قانون از امروز اجرا خواهد شد و افرادی که آن پیروی نکنند مطابق قانون مجازات خواهند شد.