زنگ مدارس در آلانیا به صدا در آمد

سال تحصیلی جدید 2019-2020 در آلانیا همزمان با کل ترکیه شروع شد. میلیون ها دانش آموز برای مشتاق دیدن آموزگاران و دوستانشان در سال تحصیلی جدید بعد از تعطیلات طولانی تابستان هستند.

زنگ مدارس در آلانیا به صدا در آمد

سال تحصیلی جدید 2019-2020 در آلانیا همزمان با کل ترکیه شروع شد. میلیون ها دانش آموز برای مشتاق دیدن آموزگاران و دوستانشان در سال تحصیلی جدید بعد از تعطیلات طولانی تابستان هستند.

مدارس باز شدند و بیشن از 18 میلیون دانش در روز اول سال تحصیلی روانه مدارس شدند و ترم اول تا 17 ژانویه 2020 (27 دی ماه 1398) ادامه خواهد داشت. ترم دوم هم از تاریخ 2 فوریه 2020 (13 بهمن 1398) شروع و در تاریخ 19 ژوئن 2020 (20 خرداد 1399) پایان خواهد یافت.