70.000 بچه لاکپشت در سواحل آنتالیا

این لاک پشت ها که به نام سر چوبی شناخته می‌شوند درخطر انقراض به علت شکارچیان و خراب شدن زیستگاه های طبیعیشان قرار دارند. با این حال مسئولین ترکیه و داوطلبان برای مطمئن شدن از زنده ماندن آنها اهمیت زیادی قائل شده اند.

70.000 بچه لاکپشت در سواحل آنتالیا

انتظار می‌رود در تابستان امسال حدود 70.000 لاک پشت دریایی در معرض خطر، از جنوب ترکیه به دریا بروند.

این لاک پشت ها که به نام سر چوبی شناخته می‌شوند درخطر انقراض به علت شکارچیان و خراب شدن زیستگاه های طبیعیشان قرار دارند. با این حال مسئولین ترکیه و داوطلبان برای مطمئن شدن از زنده ماندن آنها اهمیت زیادی قائل شده اند.

علی فوئات مسئول انجمن تحقیقات زیست محیطی و 150 نفر از داوطلبان به صورت شبانه روز در حال کاربر روی پروژه حفاظت از جوجه کشی لاک پشت های دریایی هستند.

گروه داوطلب ها محل های که لاکپشت های مادر در آنجا تخم گذاری میکنند را در مناطق بلک، بوگازکنت و آلانیا زیر نظر داشته و از بچه لاکپشت ها در برابر خطرات حفاظت میکنند.