برداشت انبه در آلانیا

یک شهروند تصمیم به ایجاد گلخانه برای پرورش انبه کرده. خبرنگاران برای دیدن او رفتند و او گفته که این پروژه رویای شوهر مرحوم او بوده.

برداشت انبه در آلانیا

کشاورزانی که در گلخانه های خود انبه پرورش داده بودند امسال برای بار دوم محصول خود را برداشت کردند.

یک شهروند تصمیم به ایجاد گلخانه برای پرورش انبه کرده. خبرنگاران برای دیدن او رفتند و او گفته که این پروژه رویای شوهر مرحوم او بوده. او و شریک کاریش، با خانوادهایشان این رویا را به حقیقت بدل کردند و باغچه زیبای انبه به احترام شوهر او ساخته شد. در این سه سال، آنها 84 درخت انبه کاشته اند، اولین برداشت سال گذشته بوده که 2350 انبه جمع آوری شده است.

در سال جاری انتظار جمع آوری 5 هزار انبه را دارند. این انبه ها به هتل و بازار محلی فروخته میشود و آنها مطمئن هستند که موفق خواهند شد. قیمت هر انبه در بازار 35 لیر ترکیه است که با بالا رفتن تعداد درخت های انبه قیمت آن نیز به صورت محسوسی کاهش خواهد یافت.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype