جاز برای بیدار کردن غول خفته در جزیره میئس

آرامش مدیترانه با جشنواره جاز در کاش آنتالیا واقعاً آغازشده. جشنواره جاز کاش روز جمعه شروع شد و تا یکشنبه ادامه دارد، بیدار کردن "غول خفته" که برای قرن ها در خواب است تا از فداکاری خود نسبت به معشوقش در جزیره میئس بگوید.

جاز برای بیدار کردن غول خفته در جزیره میئس

آرامش مدیترانه با جشنواره جاز در کاش آنتالیا واقعاً آغازشده. جشنواره جاز کاش روز جمعه شروع شد و تا یکشنبه ادامه دارد، بیدار کردن "غول خفته" که برای قرن ها در خواب است تا از فداکاری خود نسبت به معشوقش در جزیره میئس بگوید.

بنا به افسانه ها، غول خفته معشوقه اش را در میئس با موسیقی بیدار میکند و امسال جشنواره جار کاش به نام های داخلی و بین المللی خوش آمد میگوید. گروه بریتانیایی "مامال هاندز" که موسیقی شان را بین ژانرهای مختلف هماهنگ کرده اند. افسانه زنده برای 40 سال موسیقی پاپ ترکیه، "ینی تورکو"؛ یکی از منحصر به فردترین نام های موسیقی ترکیه، "الیف چالار"؛ "ساکسیفونیست کورهان فوتاجی"، که برای بداهه نوازی هایش معروف است؛ و "ادیز حافیظ اوئلو"، که خود را نیمه لیکیان معرفی میکند، با پروژه خلاقانه خود در جشنواره حضور خواهد داشت.