جشنواره جاز در آلانیا

روزهای جاز آلانیا که عاشقان جاز منتظر هرساله با هیجان منتظر آن هستند، از سال 2002 با نمایی از قلعه سرخ (کیزی کاله)برگزار می‌شود.

جشنواره جاز در آلانیا

روزهای جاز آلانیا که عاشقان جاز منتظر هرساله با هیجان منتظر آن در ترکیه هستند، از سال 2002 با نمایی بی نظیر از قلعه سرخ (کیزی کاله) توسط شهرداری آلانیا برگزار می‌شود.

این فسیتوال که توسط شهرداری این شهر پشتیبانی می‌شود هرسال نهادینه ‌تر شده. هدف روزهای جاز آلانیا / آنتالیا تبدیل شدن به جشنواره گسترده تر و بزرگتر در هرسال است و این پتانسیل را دارد که به آن دست یابد.

این جشنواره از 26 الی 29 سپتامبر (4 تا 7 مهرماه 98) برگزار می‌شود و ورودی آن نیز رایگان است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت این جشنواره در اینجا مراجعه کنید.