دریاچه زیبای آکگول

این دریاچه بین درختان جنگل در ترکیه قرار گرفته، زمانی که میان جنگل قدم میزنید، صدای آواز پرندگان را میشنوید و از پاکیزگی آن لذت میبرید.

دریاچه زیبای آکگول

این دریاچه بین درختان جنگل در ترکیه قرار گرفته، زمانی که میان جنگل قدم میزنید، صدای آواز پرندگان را میشنوید و از پاکیزگی آن لذت میبرید. مساحت دریاچه بیش از 2700 متر مربع است و دارای مکان های فراوانی برای کمپ زدن و پیک نیک است. باید اضافه کرد که در فصول تابستان، پاییز و بهار در دریاچه میتواند قایق سواری کرد. دور دریاچه مسیر پیاد روی با کلی گل نزدیک دریاچه برای پیاده رو ها وجود دارد. در زمستان، این منطقه با کلی برف پوشیده میشود. میتوانید از کوه ها بالا بروید و اسکی کنید.

دریاچه پس از بازگشایی رسمی توسط وزیر و شهردار سینو به عنوان مقصد گردشگری معرفی شد. چیزی که باعث یگانگی این دریاچه میشود وجود انواع گوناگون فعالیت ها و زیبایی ها در فصول مختلف است. اما باید اضافه کرد حیوانات مختلفی همچون خرگوش، پرندگان، خوک وحشی، گرگ و خرس در آنجا زندگی میکنند، پس باید مراقب باشید و اقدامات احتیاطی را پیش از آمادن انجام دهد.