ازدواج در پناه گاه حیوانات

این زوج خوش بخت افزودند: "چیزی که ما را انسان می‌کند بخشش و وجدان است. یک ظرف غذا (حیوانات)، آب و عشق میتواند جان بسیاری را حفظ کند".

ازدواج در پناه گاه حیوانات

یک زوج در جنوب استان آنتالیا پیمانشان را در یک پناهگاه حیوانات بستند و به میهمانان خود(حیوانات) غذای حیوانات دادند.

زوج حیوان دوست در منطقه ماناواگات آنتالیا در مرکز مراقبت موقت و پناهگاه برای حیوانات ولگرد در ترکیه ازدواج کردند.

در حین ازدواج سگ و گربه ها باهم بازی می‌کردند.

این زوج خوش بخت افزودند: "چیزی که ما را انسان می‌کند بخشش و وجدان است. یک ظرف غذا (حیوانات)، آب و عشق میتواند جان بسیاری را حفظ کند". همچنین آنها برای حیوانات ولگرد نیز غذا تهیه کردند و بین آنها توزیع کردند.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype