جزایر شناور در آرسیان پلاتِئو

مسافران در تابستان به آرتوین، که به عنوان شهر آرام شناخته می شود و به ساوسات که دارای 12 جزیره شناور دارد میروند.

جزایر شناور در آرسیان پلاتِئو

مسافران در تابستان به آرتوین، که به عنوان شهر آرام شناخته می شود و به ساوسات که دارای 12 جزیره شناور دارد میروند.

آرسیان پلاتِئو در شمال و غرب مرز گرجستان قرار گرفته. در تپه های آن روستاهای کوچک زیادی قرار دارد. روستاهای ایلیجا، پینارلی و کول از آنهاست. آرسیان به خاطر چمن، آب و ماهیش با دیگر تپه ها متفاوت است. در همچنین سنگ های نمک، معادن زغال سنگ و آب چشمه های متعدد با اندازه های مختلف هم وجود دارد. تعداد زیادی هم نگولارا (گل زرد بهشتی) با بوی خوش وجود دارد. در ریشه این گل ها نیز نوعی ریشه قندی است که خوشمزه و بوده در طول سفر جمع آوری و برای انواع غذا و سوپ استفاده میشود.

در آرسیان پلاتِئو 20 دریاچه کوچک و بزرگ وجود دارد که در دامنه کوه گُزِه قرار دارد که 3 هزار و 176 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و در مرز منطقه شاوشات قرار گرفته است. به گفته ساکنان محلی هر حوضچه داستان و زیست بوم مخصوص خودش را دارد.