پرواز منظم جدید به قاضی پاشا از دانمارک

فرودگاه قاضی پاشا اولین پرواز منظم از دانمارک را در تاریخ 20 مارس برگزار کرد.

پرواز منظم جدید به قاضی پاشا از دانمارک

پرواز CPH به فرودگاه آلانیا گازیپاشا
12.12.2011

تایرکیت اکسپرتن / اسکنوی با شروع پروازهای مستقیم از کپنهاگ به فرودگاه قاضی پاشا و رزرو در حال حاضر در دسترس است!

اپراتور تور ترکیه / دانمارکی تایرکیت اکسپرتن / اسکنوی در وب سایت خود اعلام کرد که از 1 آوریل تا 30 اکتبر 2012 پروازهای مستقیمی را از کپنهاگ به فرودگاه آلانیا قاضیپاشا آغاز می کنند.

آیا میدانستید که در فرودگاه قاضی پاشا ، در کنارهواپیماهای ترکیش و آنادولو جت، هواپیماهای بوراجت نیز موجود هستند؟