دره ای در مرز سه استان، بازدید کنندگان را مجذوب می کند

تور کشتی در آخر هفته ها در کِمِر دآم در منطقه بوزدوآن از آیدین برگزادر میشود، که زیبایی منظره دره را به نمایش میگزارد. دره آراپاپشتی به مراجعه کنندگان خود محیطی بی نظیر با آبی زیبا که با درختان محاصره شده را ارائه میدهد.

دره ای در مرز سه استان، بازدید کنندگان را مجذوب می کند

دره آراپاپشتی در مرز بین آیدین، دنیزلی و مولا قرار گرفته، با زیبایی طبیعت خود مراجعه کنندگان را سحر میکند.

تور کشتی در آخر هفته ها در کِمِر دآم در منطقه بوزدوآن از آیدین برگزادر میشود، که زیبایی منظره دره را به نمایش میگزارد. دره آراپاپشتی به مراجعه کنندگان خود محیطی بی نظیر با آبی زیبا که با درختان محاصره شده را ارائه میدهد. مسافران کشتی، از میان مرز دنیزلی و مولا گذر کرده و گردش داده و شاهد مناظری همچون کارت پستال میشوند. مسافرانی که علاقه به کشتی ندارند، میتوانند پیاده روی کنند و همچنان که از زیبایی های دره عکس میگیرند به صعود تپه ها بپردازند.