اردوگاه برای گذراندن تعطیلات در شمال آژه

در فصل گرما روستای "ادرمیت" خیلی شلوغ است، بدلیل تکمیل ظرفیت هتل ها مردم به راه های مقرون به صرفه برای ماندن در منطقه اژه هستند. به عنوان راه حل مردم چادرهایشان را همراه آورده اند و اقدام به برپایی کمپ میکنند.

اردوگاه برای گذراندن تعطیلات در شمال آژه

در فصل گرما روستای "ادرمیت" خیلی شلوغ است، بدلیل تکمیل ظرفیت هتل ها مردم به راه های مقرون به صرفه برای ماندن در منطقه اژه هستند. به عنوان راه حل مردم چادرهایشان را همراه آورده اند و اقدام به برپایی کمپ میکنند.

اگرچه فصل گرما در منطقه اژه دیر شروع می شود، اقامتگاه ها پر هستند و یافتن جایی برای ماندن سخت است. طول ساحل 145 کیلومتر و ظرفیت 30.000 نفر را داراست.

هتل ها، متل ها و هتل آپارتمان ها در 90% زمان ها پر هستند. راه جایگزین بجای رفتن به هتل که به طور میانگین نفری 100 لیر هزینه خواهد داشت، میتوانید از مکان های مخصوص برای برپایی مکپ استفاده کنید که هزینه 60 الی 80 لیر برای کل افراد خواهد بود.

برای کسانی که می خواهند دراردوگاه بمانند باید چادر را خودشان تهیه کنند. دلیل دیگری که مردم دوست دارند کمپ بزنند این است که بیشتر در دل طبیعت بمانند. میتوانند از رایحه طبیعی اطرافشان و آواز پرندگان لذت ببرند.