شمار زیاد گردشگران چینی در تپه گبکلی

امسال در سال 2019، بسیاری از گردشگران از این بناهای تاریخی بازدید کردند که رکورد جدیدی را برای امسال ثبت کرد. درواقع، 4 میلیون نفر برای بازدید از این بناهای تاریخی از سرتاسر دنیا آمدند که بیشتر آن‌ها از چین بودند.

شمار زیاد گردشگران چینی در تپه گبکلی

تپه گبکلی در میان باستان شناسان و بازدیدکنندگان در سال های اخیر شهرت بالایی به دست آورده که دلیل آن هم وجود بناهای تاریخی که به دوران نوسنگی بازمی‌گردد. دوران نوسنگی حدود 12 هزار سال پیش بوده. این دوران برای انسان‌ها ازنظر شروع کشاورزی اهمیت بالایی دارد.

امسال در سال 2019، بسیاری از گردشگران از این بناهای تاریخی بازدید کردند که رکورد جدیدی را برای امسال ثبت کرد. درواقع، 4 میلیون نفر برای بازدید از این بناهای تاریخی از سرتاسر دنیا آمدند که بیشتر آن‌ها از چین بودند.

در سال 2018، رئیس جمهور ترکیه، رجب اردوغان اعلام کرد که سال 2019 سال تپه گبکلی است. رویدادها و تبلیغات بر روی افرازش حضور گردشگران در تمام بخش های ترکیه تمرکز کردند. چینی ها به ویژه به بناهای باستانی علاقه فراوانی دارند، درنتیجه آوردن توریست چینی به ترکیه موضوع زمان بود. طبق ارقام به دست آمده ازنظر سنجی انجام شده به دست دولت ترکیه، حضور چینی ها در ترکیه 60 درصد افرایش داشته و این رقم در سال های آینده نیز افرایش خواهد داشت.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype