سواحل آلانیا

مکانی عالی برای کسانی که به دنبال هوای تازه، حمام آفتاب روی شن های طلایی و شنا در دریای آبی هستند. ساحل در آوسالار قرار دارد و معنی نام اینجکوم نیز شن خوب است که وجود شن های مرغوب را در این مکان مژده می دهد.

سواحل آلانیا

چهار ساحل بی نظیر در آلانیا

1 ساحل اینجکوم

مکانی عالی برای کسانی که به دنبال هوای تازه، حمام آفتاب روی شن های طلایی و شنا در دریای آبی هستند. ساحل در آوسالار قرار دارد و معنی نام اینجکوم نیز شن خوب است که وجود شن های مرغوب را در این مکان مژده می دهد. محل تفرحگاه جاییست که آبی دریا و سبزی جنگل با هم ادغام و باعث خاص بودن آلانیا میشوند.

2 ساحل داملاتاش

این ساحل در فاصله بسیار کمی از مرکز آلانیا در منطقه سارای، قرار دارد. منظره ساحل عالیست. هتل های کنار ساحل بین گردشگران خارجی خیلی معروف هستند و اکثر آنها در کل سال باز هستند. شن های این ساحل پهناور زیبا همواره تمیز است.

3 ساحل کلئوپاترا

این ساحل در کنار ساحل داملاتاش قرار دارد از تپه قله شروع می شود و تا ورودی آلانیا پیش میرود. آبهای پاک یکی از مهمترین ویژگی های این خلیج است. امواج دامنه کوه را می سایند و زمانی که با عینک شنا در آب هستید، ماهی ها و هرچیزی کنار شما کاملا واضح است. خلیج شامل سخره های بزرگی است و تا تپه قلعه ادامه دارد که نام آن از کلئوپاترا گرفته شده است و شایعات دال بر این است که ملکه یونانی با فرمانروای روبی مارکوس آنتونیوس با هم شنا کرده اند.

4 ساحل اولاش

این ساحل در 6 کیلومتری از مرکز آلانیا قرار گرفته که خلیج خودش را دارد. زمانی که دراین ساحل هستید می توانید در رستوران غذا میل کنید یا خودتان کباب بازی کنید و از ساحل شنی لذت ببرید. این ساحل نیز بشدت معروف بوده و مردم از گذراندن تمام روز در آنجا لذت می برند.