شکست یک رکورد دیگر! شمار به 3 میلیون رسید

رکورد جدید در آنتالیا با توجه به آمار 27ام ماه می شمار گردشگرانی که به شهر آمده اند از 3 میلیون گذشت. برای اولین بار در تاریخ شهر، 3 میلیون گردشگر در ماه می. آنتالیا که رتبه سوم را در میان شهر های توریستی جهان را دارد، به شکستن رکورد خود ر 2019 ادامه میدهد.

شکست یک رکورد دیگر! شمار به 3 میلیون رسید

هدف 16 میلیون گردشگر برای این فصل

رکورد جدید در آنتالیا با توجه به آمار 27ام ماه می شمار گردشگرانی که به شهر آمده اند از 3 میلیون گذشت. برای اولین بار در تاریخ شهر، 3 میلیون گردشگر تا ماه می. آنتالیا که رتبه سوم را در میان شهر های توریستی جهان را دارد، به شکستن رکورد خود ر 2019 ادامه میدهد. در ماه های ژانویه، فوریه و مارچ که از ماه های کم گردشگر فصل به حساب می آیند، شهر در مقایسه سال قبل در صنعت گردشگری 50 درصد رشد را به دست آورده. با رسیدن به 1 میلیون گردشگر در آپریل و شکست سه رکورد مختلف در ماه می خواهد انجامید.

در سال گذشته دو میهمان اصلی روسیه و آلمان بوده اند. شمار کلی گردشگران 13 میلیون و 642 هزار نفر تخمین زده شده است، که رکورد آنتالیا را شکسته است. هدف اعلام شده از طرف فرماندار آنتالیا (منیر کارآلولو) و نمایندگان بخش گردشگری رسیدن به بیش از 16 میلیون است.