مجمع زنان آلانیا

در این ملاقات نورهان اوجان، رئیس رئیس شورای شهر آلانیا، سخنرانی آغازین را انجام داد، رئیس مجمع زنان شورای شهر آلانیا عمران آیکوت گزارش سالیانه را خواند و سپس رای گیری آغاز شد.

مجمع زنان آلانیا

مجمع زنان شورای شهر آلانیا در 10 جون با مشارکت اعضای فعال در اتاق صنایع برگزار شد.

در این ملاقات نورهان اوجان، رئیس رئیس شورای شهر آلانیا، سخنرانی آغازین را انجام داد، رئیس مجمع زنان شورای شهر آلانیا عمران آیکوت گزارش سالیانه را خواند و سپس رای گیری آغاز شد. نتیجه این رای گیری باز که توسط تمام اعضای کمیته اجرایی مجمع زنان شورای شهر آلانیا انجام شد، عمران آیکوت به اتفاق آرا به عنوان رئیس مجمع زنان انتخاب شد.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype