درباره کستل

درباره کستل

کستل یک منطقه بسیار زیبا و آرام است برای آنان که میخواهند یک زندگی آرامش بخش و بی سر و صدا را داشته باشند. کستل محیطی زیبا و روستایی را برای شما تصویر میکند اما در واقع شما فاصله زیادی با مرکز شهر آلانیا ندارید

بنابراین شما در حدود 15 دقیقه میتوانید با خطوط متعدد اتوبوس به مرکز آلانیا بروید این منطقه در کنار مناظر فوق العاده زیبا و دره دیم و رودخانه دیم می باشد که حدود ده تا پانزده دقیقه رانندگی تا آن فاصله دارد کستل بسیار قابل توجه برای زندگی محلی ترکیه است بسیاری تسلیم چشم انداز شاعرانه و آرامش بخش و سکوت آن میشوند