سفر به شهر باستانی

یکشنبه، 22 ژانویه، یک سفر تور به شهر سیدرا باستانی در آلانیا برگزار خواهد شد.

سفر به شهر باستانی

یکشنبه، 22 ژانویه، یک سفر تور به شهر سیدرا باستانی در آلانیا برگزار خواهد شد. طول مسیر 10.5 کیلومتر است. هر ساکن یا مهمان آلانیا می تواند به تور بپیوندد. شرکت کنندگان در ساعت 9 صبح توسط حاجت هانجی پاستانه سی ملاقات خواهند کرد.

سیدرا یک شهر باستانی واقع در تپه است که فقط 35 کیلومتر از آلانیا است. این شهر دیدنی های خیره کننده ای سواحل مدیترانه ای ارائه می دهد. خرابه های شهر متعلق به III قبل از میلاد مسیح را دارد. پومپیوس پس از جنگ 48 سال قبل از میلاد در شهر باقی ماند. در زمان امپراتوری روم، شهر سکه های خود را داشت. در حال حاضر، سه حوضچه باستانی، یک ساختمان دو طبقه با موزاییک حفظ شده، چند ستون و بخشی از آکروپولیس شهری در سیدرا باقی مانده است.

сиедра