پرواز ساس، اخبار فرودگاه قاضی پاشا در آلانیا

این مناسب برای افرادی است که در آلانیا زندگی می کنند. انتقال تنها 40 دقیقه از فرودگاه به خانه یا هتل شما انجام می شود. بسیاری از مردم برای 2 ساعت انتقال از آنتالیا بسیار خوشحال نیستند و این امر برای رفتن به تعطیلات آسان تر می شود.

پرواز ساس، اخبار فرودگاه قاضی پاشا در آلانیا

این مناسب برای افرادی است که در آلانیا زندگی می کنند. انتقال تنها 40 دقیقه از فرودگاه به خانه یا هتل شما انجام می شود. بسیاری از مردم برای 2 ساعت انتقال از آنتالیا بسیار خوشحال نیستند و این امر برای رفتن به تعطیلات آسان تر می شود.

ساس در حال حاضر پرواز 3 بار در هفته از آرلاندا به فرودگاه قاضی پاشا / آلانیا. در 23 مارس 2013 شروع می شوند و از 1 جولای 2013 نیز از کپنهاگ پرواز خواهند کرد.