پرواز بین آلمان و قاضی پاشا

اخبار!! پروازها از آلمان به قاضی پاشا / آلانیا. هر هفته از 7 شهر در آلمان تا قاضی پاشا / آلانیا.

پرواز بین آلمان و قاضی پاشا

پرواز سان اکسپرس، بین آلمان و قاضی پاشا

سان اکسپرس اکنون از آلمان به فرودگاه قاضی پاشا پرواز می کند.
2 بار در هفته آنها از هامبورگ، دوسلدورف، فرانکفورت و مونیخ پرواز خواهند کرد.
از برلین، کلن و اشتوتگارت یک روز / هفته پرواز می کنند.

نایب رییس سان اکسپرس می گوید که آنها چهار زمین گلف در آلانیا ایجاد کرده اند و زمانی که آماده می شوند، پروازهای افزایش خواهند یافت.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype