مسابقه دوچرخه سواری توسط شهرداری آلانیا برگزار شد

روز یکشنبه 16 ژانویه اولین مسابقه دوچرخه سواری برگزار شده توسط شهرداری آلانیا و کارتیه تور برگزار شد

مسابقه دوچرخه سواری توسط شهرداری آلانیا برگزار شد

روز یکشنبه 16 ژانویه اولین مسابقه دوچرخه سواری توسط شهرداری آلانیا و کارتیه تور برگزار شد. مسابقه آغاز شده و در ساعت 9 صبح از بنای یادبود آتاتورک در میدان اصلی شروع و ادامه داد: در خیابان در مقابل ایشبانک. دوچرخه سواران برج قرمز را گذراندند. 85 ورزشکاران خارجی و همچنین بسیاری از ورزشکاران ترکی در این رقابت هیجان انگیز بودند. مورات یوجل شهردار آلانیا در مسابقه دوچرخه سواری شرکت داشت!

bike race

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype