رشد و اشتغال در ترکیه افزایش می یابد

دولت ترکیه اولویت را برای ایجاد مشاغل جدید اختصاص داده است

رشد و اشتغال در ترکیه افزایش می یابد

دولت اولویت را برای کاهش کسری بودجه و تورم حساب جاری ارائه داده است. همچنین رشد و اشتغال را افزایش خواهد داد.

علی باباجان، معاون نخست وزیر، گفت که دولت قصد دارد تا بین سال های 2014 تا 2016 1.8 میلیون شغل جدید ایجاد کند که هدف آن کاهش نرخ بیکاری به حدود 8.9 درصد است.
نخست وزیر علی باباجان گفت: "ما قصد داریم 4 درصد در سال 2014 و 5 درصد در سال 2015 و 2016 رشد کنیم. ما این را قبلا اعلام کردیم. نرخ بیکاری کشور به 8.9 درصد کاهش می یابد."

بابکان می گوید نرخ بیکاری تا پایان سال جاری نزدیک به 9.5 درصد خواهد بود و در سال های آینده به تدریج کاهش می یابد.